Vytvořeno v 2010 (United States), INSTAGRAM je součástí našeho brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title, vlastní 73 sesterských značek a 1370 konkurenčních značek. Značku INSTAGRAM vlastní META PLATFORMS, společnost kótovaná na burze v New York. INSTAGRAM patří do odvětví Interaktivní média činnosti.

INSTAGRAM je značkou META PLATFORMS (META).

New York

Cena akcie a ziskovost akcie META PLATFORMS (INSTAGRAM)

Investiční simulátor :

Investovaná částka 169,26 USD

Ocenění portfolia
META PLATFORMS (INSTAGRAM) přes 5 let* 189,83 USD

Historie akciového trhu META PLATFORMS (INSTAGRAM)