Cena akcie a ziskovost akcie CIELO S.A. (Merchant e-Solutions)

Investiční simulátor :

Investovaná částka 0,69 USD

Ocenění portfolia
CIELO S.A. (Merchant e-Solutions) přes 5 let* 0,06 USD

Historie akciového trhu CIELO S.A. (Merchant e-Solutions)