Vytvořeno v 2009 (United States), Okta je součástí našeho Top Popularita webu Software, vlastní 5 sesterských značek a 2068 konkurenčních značek. Proslulost Okta vznikla díky příkladnému řízení, které optimalizuje kvalitu produktů a spokojenost klientů, což následně generuje finanční výkonnost, a tedy i výkonnost akcií. Být populární značkou na internetu se hodnotí na základě vývoje celosvětového vyhledávání na webu za posledních pět let.

Okta je značkou Okta Inc (OKTA).

New York
Následující graf zájmu o Okta ukazuje vývoj celosvětového vyhledávání na webu za posledních pět let. Graf ukazuje vývoj vyhledávanosti Okta v čase, přičemž hodnota 100 označuje týden, kdy byla nejvyšší.
Vývoj zájmu o vyhledávání „Okta“ (Google Trends)
Zdroje: Google Trends a Allbrands.markets
Porovnejte pětiletý graf známosti na webu s pětiletým grafem tržní ceny:
Proslulost -> Tržní ceny