Vytvořeno v 2014 (Denmark), Peakon vlastní 25 sesterských značek a 2840 konkurenčních značek. Proslulost Peakon vznikla díky příkladnému řízení, které optimalizuje kvalitu produktů a spokojenost klientů, což následně generuje finanční výkonnost, a tedy i výkonnost akcií. Být populární značkou na internetu se hodnotí na základě vývoje celosvětového vyhledávání na webu za posledních pět let.

Peakon je značkou WORKDAY INC. (WDAY).

New York
Následující graf zájmu o Peakon ukazuje vývoj celosvětového vyhledávání na webu za posledních pět let. Graf ukazuje vývoj vyhledávanosti Peakon v čase, přičemž hodnota 100 označuje týden, kdy byla nejvyšší.
Vývoj zájmu o vyhledávání „Peakon“ (Google Trends)
Zdroje: Google Trends a Allbrands.markets
Porovnejte pětiletý graf známosti na webu s pětiletým grafem tržní ceny:
Proslulost -> Tržní ceny