Vytvořeno v 2006 (United States), PRIME VIDEO je součástí našeho Top Popularita webu Maloobchod – Cyklický, vlastní 375 sesterských značek a 1065 konkurenčních značek. Proslulost PRIME VIDEO vznikla díky příkladnému řízení, které optimalizuje kvalitu produktů a spokojenost klientů, což následně generuje finanční výkonnost, a tedy i výkonnost akcií. Být populární značkou na internetu se hodnotí na základě vývoje celosvětového vyhledávání na webu za posledních pět let.

PRIME VIDEO je značkou Amazon Com (AMZN).

New York
Následující graf zájmu o PRIME VIDEO ukazuje vývoj celosvětového vyhledávání na webu za posledních pět let. Graf ukazuje vývoj vyhledávanosti PRIME VIDEO v čase, přičemž hodnota 100 označuje týden, kdy byla nejvyšší.
Vývoj zájmu o vyhledávání „PRIME VIDEO“ (Google Trends)
Zdroje: Google Trends a Allbrands.markets
Porovnejte pětiletý graf známosti na webu s pětiletým grafem tržní ceny:
Proslulost -> Tržní ceny