Følgende interessediagram for Enerdrive viser udviklingen i de globale web-søgninger i de sidste fem år. Grafen viser udviklingen i Enerdrive-søgningsprocenten over tid, hvor en værdi på 100 angiver den uge, hvor den var højest.
Udvikling af interesse i søgningen "Enerdrive"
Kilder: Google Trends og Allbrands.markets
Sammenlign den 5-årige graf for webberygtethed med den 5-årige graf for markedsprisen:
Notorietet -> Markedspriser