Oprettet i 1991 (Netherlands), ING egen 62 søstermærker og 1213 konkurrerende mærker. ING's berømmelse er opstået på grund af eksemplarisk ledelse, som optimerer produktkvaliteten og kundetilfredsheden, hvilket igen genererer finansielle resultater og dermed aktiekurserne. At være et populært brand online vurderes på baggrund af udviklingen i de verdensomspændende søgninger på nettet i de seneste fem år.

ING er et mærke tilhørende ING GROEP (INGA)

Amsterdam
Følgende interessediagram for ING viser udviklingen i de globale web-søgninger i de sidste fem år. Grafen viser udviklingen i ING-søgningsprocenten over tid, hvor en værdi på 100 angiver den uge, hvor den var højest.
Udvikling af interesse i søgningen "ING" (Google Trends)
Kilder: Google Trends og Allbrands.markets
Sammenlign den 5-årige graf for webberygtethed med den 5-årige graf for markedsprisen:
Notorietet -> Markedspriser