Oprettet i 2012 ({land}), monday.com er en del af vores Top webpopularitet , egen {tæller} konkurrerende mærker. monday.com's berømmelse er opstået på grund af eksemplarisk ledelse, som optimerer produktkvaliteten og kundetilfredsheden, hvilket igen genererer finansielle resultater og dermed aktiekurserne. At være et populært brand online vurderes på baggrund af udviklingen i de verdensomspændende søgninger på nettet i de seneste fem år.

monday.com er et mærke tilhørende MONDAY.COM LTD (MNDY)

New York
Følgende interessediagram for monday.com viser udviklingen i de globale web-søgninger i de sidste fem år. Grafen viser udviklingen i monday.com-søgningsprocenten over tid, hvor en værdi på 100 angiver den uge, hvor den var højest.
Udvikling af interesse i søgningen "monday.com"
Kilder: Google Trends og Allbrands.markets
Sammenlign den 5-årige graf for webberygtethed med den 5-årige graf for markedsprisen:
Notorietet -> Markedspriser

Disse MONDAY.COM LTD-mærker er også alle Top Listed Brands:

Adgang til top webberygtet ry
Top 50