Το brand ABC, ιδρύθηκε στις 1943 (United States), από 1055 θυγατρικά brands και 3109 ανταγωνιστικά brands. Το ABC είναι brand της THE WALT DISNEY COMPANY, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του New York. Το brand ABC ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής THE WALT DISNEY COMPANY (ABC)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 97,45 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
THE WALT DISNEY COMPANY (ABC) πάνω από 5 έτη* 94,59 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της THE WALT DISNEY COMPANY (ABC)