Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Bharti Airtel Limited (Airtel)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 673,40 INR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Bharti Airtel Limited (Airtel) πάνω από 5 έτη* 1.321,88 INR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Bharti Airtel Limited (Airtel)