Το brand APEROL, ιδρύθηκε στις 1919 (Italy), είναι μέρος του brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title, από 93 θυγατρικά brands και 3016 ανταγωνιστικά brands. Το brand APEROL ανήκει στην DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V., μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Milan. Ο ISIN, ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων της εταιρείας, είναι NL0015435975. Το brand APEROL αποτελεί μέρος του τομέα δραστηριοτήτων Ποτά – Αλκοολούχα.

Το APEROL είναι brand της DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. (CPR/M)

Milano

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. (APEROL)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 8,96 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. (APEROL) πάνω από 5 έτη* 12,84 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V. (APEROL)