Το brand Aral, ιδρύθηκε στις 1924 (Germany), από 150 θυγατρικά brands και 2195 ανταγωνιστικά brands. Το Aral είναι brand της BP, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του Francfort. Ο ISIN, ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων της εταιρείας, είναι GB0007980591. Το brand Aral ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Πετρελαίου εσωτερικής καύσης.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής BP (Aral)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 5,75 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
BP (Aral) πάνω από 5 έτη* 6,18 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της BP (Aral)