Δημιουργήθηκε στις 1993 (United States), B2W Software τα δικά μου 51 θυγατρικά brands και 911 ανταγωνιστικά brands. Το brand B2W Software ανήκει στην εταιρεία TRIMBLE INC., η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του New York. Το brand B2W Software ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Σκεύη, εξαρτήματα.

Το B2W Software είναι brand της TRIMBLE INC. (TRMB)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής TRIMBLE INC. (B2W Software)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 55,26 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
TRIMBLE INC. (B2W Software) πάνω από 5 έτη* 75,46 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της TRIMBLE INC. (B2W Software)