Το brand Bravia Core, ιδρύθηκε στις 2021 (United States), από 1263 θυγατρικά brands και 5382 ανταγωνιστικά brands. Το brand Bravia Core ανήκει στην SONY GROUP CORPORATION, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Francfort. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) της SONY GROUP CORPORATION είναι JP3435000009. Ο τομέας του brand Bravia Core είναι Σκεύη, εξαρτήματα.

Το Bravia Core είναι brand της SONY GROUP CORPORATION (SON1)

Frankfurt

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής SONY GROUP CORPORATION (Bravia Core)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 80,02 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
SONY GROUP CORPORATION (Bravia Core) πάνω από 5 έτη* 162,36 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της SONY GROUP CORPORATION (Bravia Core)