Το brand BRUCE SPRINGSTEEN, ιδρύθηκε στις 1973 (United States), είναι μέρος του brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title, από 1263 θυγατρικά brands και 5380 ανταγωνιστικά brands. Το brand BRUCE SPRINGSTEEN ανήκει στην SONY GROUP CORPORATION, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Francfort. Ο ISIN, ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων της εταιρείας, είναι JP3435000009. Το brand BRUCE SPRINGSTEEN αποτελεί μέρος του τομέα δραστηριοτήτων Σκεύη, εξαρτήματα.

Το BRUCE SPRINGSTEEN είναι brand της SONY GROUP CORPORATION (SON1)

Frankfurt

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής SONY GROUP CORPORATION (BRUCE SPRINGSTEEN)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 80,34 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
SONY GROUP CORPORATION (BRUCE SPRINGSTEEN) πάνω από 5 έτη* 192,30 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της SONY GROUP CORPORATION (BRUCE SPRINGSTEEN)