Το brand Cogra, ιδρύθηκε στις 1982 (France), είναι μέρος του Κορυφαία δημοτικότητα Ιστού Δασικά Προϊόντα, από 1 θυγατρικό brand και 131 ανταγωνιστικά brands. Το brand Cogra ανήκει στην COGRA S.A., μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Paris. Ο ISIN, ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων της εταιρείας, είναι FR0011071570. Ο τομέας του brand Cogra είναι Δασικά Προϊόντα.

Το Cogra είναι brand της COGRA S.A. (ALCOG)

Paris
Ακολουθεί η εξέλιξη του ενδιαφέροντος για τα κριτήρια «SUSTAINABILITY» {company} σε όλο τον κόσμο τα τελευταία πέντε χρόνια. Το γράφημα δείχνει την εξέλιξη του ποσοστού αναζήτησης με την πάροδο του χρόνου, όπου η τιμή 100 υποδεικνύει την εβδομάδα με τις περισσότερες αναζητήσεις.
Ποια είναι η διαδικτυακή απόκριση του brand σχετικά με τη βιωσιμότητά του
Αποτέλεσμα του ερωτήματος της Google: Βιωσιμότητα του brand Cogra
Βιωσιμότητα -> Τιμή μετοχής