Το brand COMPRE BEM, ιδρύθηκε στις 2000 (Brazil), είναι μέρος του Κορυφαία δημοτικότητα Ιστού Λιανικό - Κυκλικό, από 5 θυγατρικά brands και 524 ανταγωνιστικά brands. Το brand COMPRE BEM ανήκει στην Companhia Brasileira de Distribuição, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Το brand COMPRE BEM αποτελεί μέρος του τομέα δραστηριοτήτων Λιανικό - Κυκλικό.

Το COMPRE BEM είναι brand της Companhia Brasileira de Distribuição (CBD)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Companhia Brasileira de Distribuição (COMPRE BEM)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 3,38 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Companhia Brasileira de Distribuição (COMPRE BEM) πάνω από 5 έτη* 6,52 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Companhia Brasileira de Distribuição (COMPRE BEM)