Δημιουργήθηκε στις 2015 (United States), Cornershop τα δικά μου 24 θυγατρικά brands και 2840 ανταγωνιστικά brands. Το brand Cornershop ανήκει στην UBER TECHNOLOGIES, INC., μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Το brand Cornershop αποτελεί μέρος του τομέα δραστηριοτήτων Λογισμικό.

Το Cornershop είναι brand της UBER TECHNOLOGIES, INC. (UBER)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής UBER TECHNOLOGIES, INC. (Cornershop)

Ιστορικό χρηματιστηρίου της UBER TECHNOLOGIES, INC. (Cornershop)