Δημιουργήθηκε στις 2010 (Israel), CrazyLabs τα δικά μου 85 θυγατρικά brands και 2683 ανταγωνιστικά brands. Το brand CrazyLabs ανήκει στην EMBRACER GROUP AB, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Etats-Unis. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι SE0016828511. Ο τομέας του brand CrazyLabs είναι Διαδραστικά Μέσα.

Το CrazyLabs είναι brand της EMBRACER GROUP AB (THQQF) Τιμή μετοχής

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής EMBRACER GROUP AB (CrazyLabs)

Το κεφάλαιό σας υπόκειται σε κίνδυνο. Ισχύουν άλλες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το etoro.com/trading/fees.

Ιστορικό χρηματιστηρίου της EMBRACER GROUP AB (CrazyLabs)