Δημιουργήθηκε στις 2015 (United States), DTX PHARMA τα δικά μου 2952 θυγατρικά brands και 17176 ανταγωνιστικά brands. Το brand DTX PHARMA ανήκει στην εταιρεία NOVARTIS N, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του Zurich. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) της NOVARTIS N είναι CH0012005267. Το brand DTX PHARMA αποτελεί μέρος του τομέα δραστηριοτήτων Παρασκευαστές Φαρμάκων.

Το DTX PHARMA είναι brand της NOVARTIS N (NOVN) Τιμή μετοχής

Zurich

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής NOVARTIS N (DTX PHARMA)

Αγοράστε τη μετοχή της NOVARTIS N με λογότυπο
(0% προμήθεια και κλασματικές μετοχές)
Το κεφάλαιό σας υπόκειται σε κίνδυνο. Ισχύουν άλλες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το etoro.com/trading/fees.

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 91,94 CHF

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
NOVARTIS N (DTX PHARMA) πάνω από 5 έτη* 114,20 CHF

Ιστορικό χρηματιστηρίου της NOVARTIS N (DTX PHARMA)