Το brand Dutch FilmWorks, ιδρύθηκε στις 1998 (Netherlands), από 749 θυγατρικά brands και 1912 ανταγωνιστικά brands. Το Dutch FilmWorks είναι brand της Vivendi, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του Paris. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι FR0000127771. Το brand Dutch FilmWorks αποτελεί μέρος του τομέα δραστηριοτήτων Διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Vivendi (Dutch FilmWorks)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 10,06 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Vivendi (Dutch FilmWorks) πάνω από 5 έτη* 25,23 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Vivendi (Dutch FilmWorks)