Το brand Elle & Vire, ιδρύθηκε στις 1991 (France), από 730 θυγατρικά brands και 6055 ανταγωνιστικά brands. Το brand Elle & Vire ανήκει στην εταιρεία Savencia SA, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του Paris. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) της Savencia SA είναι FR0000120107. Ο τομέας του brand Elle & Vire είναι Καταναλωτικά Συσκευασμένα Αγαθά.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Savencia SA (Elle & Vire)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 62,00 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Savencia SA (Elle & Vire) πάνω από 5 έτη* 45,63 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Savencia SA (Elle & Vire)