Δημιουργήθηκε στις 2020 (France), EQUANS τα δικά μου 103 θυγατρικά brands και 1362 ανταγωνιστικά brands. Το brand EQUANS ανήκει στην εταιρεία Bouygues, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του Paris. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι FR0000120503. Το brand EQUANS ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Κατασκευή.

Το EQUANS είναι brand της Bouygues (EN)

Paris

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Bouygues (EQUANS)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 30,74 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Bouygues (EQUANS) πάνω από 5 έτη* 24,88 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Bouygues (EQUANS)