Το brand FENWICK, ιδρύθηκε στις 1862 (France), είναι μέρος του Κορυφαία δημοτικότητα Ιστού Γεωργικά & Βαρέα Μηχανήματα Κατασκευών, από 48 θυγατρικά brands και 1271 ανταγωνιστικά brands. Το brand FENWICK ανήκει στην KION GROUP, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Francfort. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) της KION GROUP είναι DE000KGX8881. Το brand FENWICK ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Γεωργικά & Βαρέα Μηχανήματα Κατασκευών.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής KION GROUP (FENWICK)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 31,06 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
KION GROUP (FENWICK) πάνω από 5 έτη* 13,33 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της KION GROUP (FENWICK)