Το brand Figma, ιδρύθηκε στις 2010 (United States), από 145 θυγατρικά brands και 2066 ανταγωνιστικά brands. Το brand Figma ανήκει στην Adobe Systems, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Ο τομέας του brand Figma είναι Λογισμικό.

Το Figma είναι brand της Adobe Systems (ADBE)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Adobe Systems (Figma)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 285,24 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Adobe Systems (Figma) πάνω από 5 έτη* 541,67 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Adobe Systems (Figma)