Το brand Formula 1, ιδρύθηκε στις 1950 (United States), από 3 θυγατρικά brands και 1905 ανταγωνιστικά brands. Το Formula 1 είναι brand της LIBERTY MEDIA FORMULA ONE, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του New York. Ο τομέας του brand Formula 1 είναι Διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής LIBERTY MEDIA FORMULA ONE (Formula 1)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 52,76 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE (Formula 1) πάνω από 5 έτη* 75,02 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της LIBERTY MEDIA FORMULA ONE (Formula 1)