Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής BUMBLE INC. (Fruitz)

Ιστορικό χρηματιστηρίου της BUMBLE INC. (Fruitz)