Δημιουργήθηκε στις 2015 (Denmark), Gaest.com τα δικά μου 10 θυγατρικά brands και 1375 ανταγωνιστικά brands. Το brand Gaest.com ανήκει στην AIRBNB, INC., μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Το brand Gaest.com ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Διαδραστικά Μέσα.

Το Gaest.com είναι brand της AIRBNB, INC. (ABNB)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής AIRBNB, INC. (Gaest.com)

Ιστορικό χρηματιστηρίου της AIRBNB, INC. (Gaest.com)