Το brand GUCCI, ιδρύθηκε στις 1921 (Italy), από 376 θυγατρικά brands και 4610 ανταγωνιστικά brands. Το brand GUCCI ανήκει στην KERING, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Paris. Ο ISIN, ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων της εταιρείας, είναι FR0000121485. Το brand GUCCI ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Λιανικό - Κυκλικό.

Το GUCCI είναι brand της KERING (KER)

Paris

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής KERING (GUCCI)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 454,80 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
KERING (GUCCI) πάνω από 5 έτη* 608,45 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της KERING (GUCCI)