Δημιουργήθηκε στις 2013 (France), HUMENSIS είναι μέρος του Κορυφαία δημοτικότητα Ιστού ΑΣΦΑΛΙΣΗ, τα δικά μου 32 θυγατρικά brands και 331 ανταγωνιστικά brands. Το brand HUMENSIS ανήκει στην εταιρεία SCOR SE, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του Paris. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι FR0010411983. Το brand HUMENSIS ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

Το HUMENSIS είναι brand της SCOR SE (SCR)

Paris

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής SCOR SE (HUMENSIS)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 18,90 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
SCOR SE (HUMENSIS) πάνω από 5 έτη* 10,52 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της SCOR SE (HUMENSIS)