Δημιουργήθηκε στις 2010 (United States), INSTAGRAM είναι μέρος του brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title, τα δικά μου 73 θυγατρικά brands και 1367 ανταγωνιστικά brands. Το brand INSTAGRAM ανήκει στην META PLATFORMS, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Το brand INSTAGRAM ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Διαδραστικά Μέσα.

Το INSTAGRAM είναι brand της META PLATFORMS (META)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής META PLATFORMS (INSTAGRAM)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 170,09 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
META PLATFORMS (INSTAGRAM) πάνω από 5 έτη* 190,48 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της META PLATFORMS (INSTAGRAM)