Το brand Intake, ιδρύθηκε στις 1993 (Taiwan), είναι μέρος του brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title, από 2 θυγατρικά brands και 127 ανταγωνιστικά brands. Το brand Intake ανήκει στην IDP EDUCATION LIMITED, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Francfort. Ο ISIN, ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων της εταιρείας, είναι AU000000IEL5. Ο τομέας του brand Intake είναι Εκπαίδευση.

Το Intake είναι brand της IDP EDUCATION LIMITED (03F)

Frankfurt

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής IDP EDUCATION LIMITED (Intake)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 17,00 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
IDP EDUCATION LIMITED (Intake) πάνω από 5 έτη* 76,07 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της IDP EDUCATION LIMITED (Intake)