Το brand iyzico, ιδρύθηκε στις 2013 (Turkey), είναι μέρος του brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title, από 73 θυγατρικά brands και 1375 ανταγωνιστικά brands. Το brand iyzico ανήκει στην Naspers, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Etats-Unis. Ο ISIN, ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων της εταιρείας, είναι ZAE000015889. Το brand iyzico ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Διαδραστικά Μέσα.

Το iyzico είναι brand της Naspers (NAPRF)

United States

Όλα τα νέα Λογότυπο του Marketscreener
Naspers (iyzico)

loader

Πρόσφατα tweet Scoopnest
Naspers (iyzico)

loader
Χρηματιστήριο: Λογότυπο του Marketscreener