Δημιουργήθηκε στις 2015 (Ireland), KINEMATIK τα δικά μου 74 θυγατρικά brands και 2906 ανταγωνιστικά brands. Το KINEMATIK είναι brand της OPEN TEXT CORPORATION, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του New York. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) της OPEN TEXT CORPORATION είναι CA6837151068. Το brand KINEMATIK ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Λογισμικό.

Το KINEMATIK είναι brand της OPEN TEXT CORPORATION (OTEX) Τιμή μετοχής

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής OPEN TEXT CORPORATION (KINEMATIK)

Αγοράστε τη μετοχή της OPEN TEXT CORPORATION με λογότυπο
(0% προμήθεια και κλασματικές μετοχές)
Το κεφάλαιό σας υπόκειται σε κίνδυνο. Ισχύουν άλλες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το etoro.com/trading/fees.

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 34,98 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
OPEN TEXT CORPORATION (KINEMATIK) πάνω από 5 έτη* 33,56 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της OPEN TEXT CORPORATION (KINEMATIK)