Το brand La San Marco, ιδρύθηκε στις 1920 (Italy), από 1094 θυγατρικά brands και 2643 ανταγωνιστικά brands. Το brand La San Marco ανήκει στην SEB, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Paris. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι FR0000121709. Ο τομέας του brand La San Marco είναι Έπιπλα, Εξοπλισμός & Συσκευές.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής SEB (La San Marco)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 102,20 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
SEB (La San Marco) πάνω από 5 έτη* 73,29 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της SEB (La San Marco)