Δημιουργήθηκε στις 2016 (United States), Levl Technologies τα δικά μου 149 θυγατρικά brands και 3094 ανταγωνιστικά brands. Το brand Levl Technologies ανήκει στην Comcast Corp, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Το brand Levl Technologies αποτελεί μέρος του τομέα δραστηριοτήτων Διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Comcast Corp (Levl Technologies)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 39,83 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Comcast Corp (Levl Technologies) πάνω από 5 έτη* 40,68 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Comcast Corp (Levl Technologies)