Το brand Linkedin, ιδρύθηκε στις 2002 (United States), από 584 θυγατρικά brands και 2068 ανταγωνιστικά brands. Το brand Linkedin ανήκει στην MICROSOFT CORPORATION, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Το brand Linkedin ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Λογισμικό.

Το Linkedin είναι brand της MICROSOFT CORPORATION (MSFT)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής MICROSOFT CORPORATION (Linkedin)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 245,12 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
MICROSOFT CORPORATION (Linkedin) πάνω από 5 έτη* 712,19 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της MICROSOFT CORPORATION (Linkedin)