Δημιουργήθηκε στις 1914 (United States), Merril Lynch τα δικά μου 79 θυγατρικά brands και 1437 ανταγωνιστικά brands. Το brand Merril Lynch ανήκει στην Bank of America, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Το brand Merril Lynch ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Τράπεζες.

Το Merril Lynch είναι brand της Bank of America (BAC)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Bank of America (Merril Lynch)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 36,30 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Bank of America (Merril Lynch) πάνω από 5 έτη* 54,75 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Bank of America (Merril Lynch)