Δημιουργήθηκε στις 2012 (Israel), monday.com είναι μέρος του Κορυφαία Διαδικτυακή Δημοτικότητα, τα δικά μου 2766 ανταγωνιστικά brands. Το brand monday.com ανήκει στην MONDAY.COM LTD, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) της MONDAY.COM LTD είναι IL0011762130. Το brand monday.com αποτελεί μέρος του τομέα δραστηριοτήτων Λογισμικό.

Το monday.com είναι brand της MONDAY.COM LTD (MNDY)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής MONDAY.COM LTD (monday.com)

Ιστορικό χρηματιστηρίου της MONDAY.COM LTD (monday.com)