Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Perrigo (OMEGA PHARMA)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 41,02 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Perrigo (OMEGA PHARMA) πάνω από 5 έτη* 22,66 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Perrigo (OMEGA PHARMA)