Το brand ONGC, ιδρύθηκε στις 1955 (India), από 2199 ανταγωνιστικά brands. Το brand ONGC ανήκει στην εταιρεία ONGC, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του Bombay. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) της ONGC είναι INE213A01029. Ο τομέας του brand ONGC είναι Πετρελαίου εσωτερικής καύσης.

Ακολουθεί η εξέλιξη του ενδιαφέροντος για τα κριτήρια «SUSTAINABILITY» ONGC σε όλο τον κόσμο τα τελευταία πέντε χρόνια. Το γράφημα δείχνει την εξέλιξη του ποσοστού αναζήτησης με την πάροδο του χρόνου, όπου η τιμή 100 υποδεικνύει την εβδομάδα με τις περισσότερες αναζητήσεις.
Ποια είναι η διαδικτυακή απόκριση του brand σχετικά με τη βιωσιμότητά του
Αποτέλεσμα του ερωτήματος της Google: Βιωσιμότητα του brand ONGC
Βιωσιμότητα -> Τιμή μετοχής