Δημιουργήθηκε στις 1961 (United States), PAMPERS τα δικά μου 2762 θυγατρικά brands και 16157 ανταγωνιστικά brands. Το brand PAMPERS ανήκει στην εταιρεία THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του New York. Ο τομέας του brand PAMPERS είναι Καταναλωτικά Συσκευασμένα Αγαθά.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (PAMPERS)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 146,67 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (PAMPERS) πάνω από 5 έτη* 233,60 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (PAMPERS)