Το brand PHILIPS, ιδρύθηκε στις 1891 (Netherlands), από 1016 θυγατρικά brands και 2468 ανταγωνιστικά brands. Το brand PHILIPS ανήκει στην ROYAL PHILIPS, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Amsterdam. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι NL0000009538. Ο τομέας του brand PHILIPS είναι Ιατρική Διαγνωστική & Έρευνα.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής ROYAL PHILIPS (PHILIPS)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 14,25 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
ROYAL PHILIPS (PHILIPS) πάνω από 5 έτη* 6,24 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της ROYAL PHILIPS (PHILIPS)