Δημιουργήθηκε στις 2013 (Australia), Polymathian τα δικά μου 235 θυγατρικά brands και 12229 ανταγωνιστικά brands. Το brand Polymathian ανήκει στην Sandvik, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Francfort. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι SE0000667891. Το brand Polymathian αποτελεί μέρος του τομέα δραστηριοτήτων Βιομηχανικά προιόντα.

Το Polymathian είναι brand της Sandvik (SVKB)

Frankfurt

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Sandvik (Polymathian)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 17,95 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Sandvik (Polymathian) πάνω από 5 έτη* 22,00 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Sandvik (Polymathian)