Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Inditex Ind De Desno (PULL & BEAR)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 21,97 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Inditex Ind De Desno (PULL & BEAR) πάνω από 5 έτη* 14,31 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Inditex Ind De Desno (PULL & BEAR)