Το brand Scotch, ιδρύθηκε στις 1930 (United States), από 458 θυγατρικά brands και 12205 ανταγωνιστικά brands. Το Scotch είναι brand της 3M CO, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του New York. Το brand Scotch ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Βιομηχανικά προιόντα.

Το Scotch είναι brand της 3M CO (MMM)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής 3M CO (Scotch)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 152,24 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
3M CO (Scotch) πάνω από 5 έτη* 112,36 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της 3M CO (Scotch)