Το brand Sierra Wireless, ιδρύθηκε στις 1993 (Canada), από 12 θυγατρικά brands και 1524 ανταγωνιστικά brands. Το brand Sierra Wireless ανήκει στην Semtech Co., μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Το brand Sierra Wireless ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Ημιαγωγοί.

Το Sierra Wireless είναι brand της Semtech Co. (SMTC)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Semtech Co. (Sierra Wireless)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 52,54 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Semtech Co. (Sierra Wireless) πάνω από 5 έτη* 75,68 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Semtech Co. (Sierra Wireless)