Το brand SKYPE, ιδρύθηκε στις 2012 (United States), από 584 θυγατρικά brands και 2038 ανταγωνιστικά brands. Το brand SKYPE ανήκει στην MICROSOFT CORPORATION, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Ο τομέας του brand SKYPE είναι Λογισμικό.

Το SKYPE είναι brand της MICROSOFT CORPORATION (MSFT)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής MICROSOFT CORPORATION (SKYPE)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 291,91 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
MICROSOFT CORPORATION (SKYPE) πάνω από 5 έτη* 1.168,61 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της MICROSOFT CORPORATION (SKYPE)