Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής VIACOMCBS INC. (STAR TREK)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 25,18 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
VIACOMCBS INC. (STAR TREK) πάνω από 5 έτη* 10,05 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της VIACOMCBS INC. (STAR TREK)