Το brand STAR WARS, ιδρύθηκε στις 1977 (United States), από 1054 θυγατρικά brands και 3106 ανταγωνιστικά brands. Το brand STAR WARS ανήκει στην THE WALT DISNEY COMPANY, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Το brand STAR WARS ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής THE WALT DISNEY COMPANY (STAR WARS)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 121,57 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
THE WALT DISNEY COMPANY (STAR WARS) πάνω από 5 έτη* 145,70 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της THE WALT DISNEY COMPANY (STAR WARS)